อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

    2019-04-09 15:41:43
    อบจ.สงขลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างพร้อมใจกันประดิษฐ์พวงมาลาผักและผลไม้สด ซึ่งนอกจากใช้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ แล้วยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายพันตัวที่อาศัยอยู่บนเขาน้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161