2 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน โครงการเทศบาลสร้างสุข เพิ่มพลังประชาชน โดยเทศบาลพะวง

    2018-03-05 11:39:43
    2 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน โครงการเทศบาลสร้างสุข เพิ่มพลังประชาชน โดยเทศบาลพะวง มีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคค่ำ CHANNEL 3 POWER TEAM CONCERT ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารจากเทศบาลตำบลพะวงพบประชาชน ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมครั่งนี้ยังเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ในการร่วมจัดกิจกรรมในชุมชน พร้อมด้วยกิจกรรมคอนเสริต์จากทีมดาราช่อง 3 ที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา