อบจ.สงขลา ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

    2019-04-18 10:04:08
    อบจ.สงขลา ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากด่านชายแดนบ้านประกอบ มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียสัญจรไปมา ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสะบ้าย้อย และในขณะนี้กรมศิลปากรกำลังดำเนินการบูรณะวัดเสร็จสิ้นแล้วกว่า 80% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีกไม่ช้านี้