3 มี.ค. 2561 ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองแดน

    2018-03-05 11:43:32
    3 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองแดน (ตลาดริมน้ำคลองแดน สามคลอง สองเมือง) อ.ระโนด จ.สงขลา