"กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 และชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย(TWRS) จัดกิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด : เ

    2019-04-18 15:10:52
    "กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 และชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย(TWRS) จัดกิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด : เด็กไทยไม่จมน้ำ " รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี2562 “ กิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด : เด็กไทยไม่จมน้ำ “ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน จิตอาสา มีทักษะในการลอยตัวเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสร้างความรู้ในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นได้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำใน จ.สงขลา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161