นายก อบจ.สงขลา พบปะพี่น้องประชาชนในโครงการ อบจ.สัญจร อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-04-22 14:52:14
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอระโนดร่วมโครงการ อบจ.สัญจร อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. มีบริการรับปรึกษาข้อกฏหมายฟรี ให้คำแนะนำและบริการชำระภาษี ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รร.ในสังกัด อบจ.สงขลา บริการตัดผมฟรี บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ชมการแสดงดนตรีสดของนักเรียน โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหา และความคิดเห็น