ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง และผลจากวาตภัยปาบึก

    2019-04-22 14:59:15
    19 เมษายน 2562 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง และผลจากวาตภัยปาบึก ณ พื้นที่ หมู่ที่3 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ มีการให้ความรู้และมอบเมล็ดพันธุ์หลายชนิดได้แก่กระเพรา มะละกอ ข้าวโพด มะเขือเปราะ ผักบุ้งจีน พริกขี้หนู ถั่วฝักยาว คะน้า โหระพา ผักกวางตุ้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีสวพ.8 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้