นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-04-22 15:18:39
    นายก อบจ.สงขลา นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวระโนด และช่วงเย็นมีพิธีเปิดตลาดน้ำคลองระโนด เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีที่ค้าขาย และจับจ่ายซื้อของ ช่วยให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร อำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และในช่วงเย็นเป็นประธานเปิดตลาดน้ำคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กิจกรรม อบจ.สัญจร อำเภอระโนด ภายในงานมีบริการรับปรึกษาข้อกฏหมายฟรี ให้คำแนะนำและบริการชำระภาษี ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รร.ในสังกัด อบจ.สงขลา บริการตัดผมฟรี บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ชมการแสดงดนตรีสดของนักเรียน โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหา และความคิดเห็น ภาพ : ศุภวัฒน์ กลับกลาย / ศราพันธ์ ฉั่วประเสริฐ ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161