อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด : เด็กไทยไม่จมน้ำ " รุ่นที่ 3

    2019-04-23 09:50:22
    " กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย(TWRS) จัดกิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด : เด็กไทยไม่จมน้ำ " รุ่นที่ 3 17 เมษายน 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี2562 "กิจกรรมฝึกอบรมลอยตัวและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด" : เด็กไทยไม่จมน้ำ " รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน จิตอาสา มีทักษะในการลอยตัวเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสร้างความรู้ในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นได้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำใน จ.สงขลา