กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา จัดฝึกอบรม อสม.เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-04-23 11:47:08
    กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา จัดฝึกอบรม อสม.เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา อสม.เชี่ยวชาญปี 2562 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมด้วย และในโอกาสนี้นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161