อบจ.สงขลา เชิญชวนประชาชนสักการะบูชาหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2019-04-23 13:49:28
    วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย อบจ.สงขลา ได้ก่อสร้างลิฟท์โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะขึ้นไปสักกการะบูชาหลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์บนวัดพะโคะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเขาพัทธสิงค์ รวมทั้งเที่ยวชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับตำนานหลวงปู่ทวด เช่น บ่อน้ำซักจีวรหลวงปู่ทวด จากเดิมที่ต้องเดินขึ้นไปทางบันไดซึ่งค่อนข้างสูงและชัน ทำให้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ระบบลิฟท์ขนส่งขึ้นวัดพะโคะ ยังเป็นจุดขายใหม่ที่สร้างสีสันให้กับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดพะโคะ แต่ยังคงอนุรักษ์บันไดพญานาคของเก่าเอาไว้ เพื่อให้คงบรรยากาศเดิมของวัดพะโคะ