ผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"

    2019-04-23 13:54:16
    23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทน นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย