รองปลัด อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    2019-05-01 10:06:19
    วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร 074-303161