นายก อบจ.สงขลา ตรวจจุดสถานที่ติดตั้งและจัดกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

    2019-05-01 11:14:48
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจจุดสถานที่ติดตั้งและจัดกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้นำแผนผังรูปแบบการจัดสร้างโดยร่วมกันพิจารณาให้สอดคล้องกับพื้นที่