นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความก้าวหน้า ของผู้รับจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-05-01 11:19:35
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามความก้าวหน้า ของผู้รับจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะนี้งานลุล่วงได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเตรียมนำส่งมอบงานเร็วๆนี้