นายก อบจ.สงขลา ติดตามงานสถานที่ติดตั้งและจัดกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

    2019-05-01 11:33:55
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ถอบจ.สงขลา ติดตามงาน ณ สถานที่ติดตั้งและจัดกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธฯ เพื่อดูรูปแบบการจัดสร้างซุ้มดังกล่าวในพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้กำหนด