นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามงานโครงสร้างการวางเหล็กเทคอนกรีตก่อสร้างพื้นฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติสําหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    2019-05-01 14:40:53
    27 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามงานโครงสร้างการวางเหล็กเทคอนกรีตก่อสร้างพื้นฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติสําหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สี่แยกพระพุทธ