นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชน "สงขลาคัพ" ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

    2019-05-01 14:45:19
    28 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชน "สงขลาคัพ" ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6 และการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดวงโยธวาทิต และถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีเลขานุการนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนส่งเสริมกิจกรรม 70,000 บาทได้แก่วงโยธวาทิต เอ็น ที มาร์ชิ่งแบรนด์ จาก นราธิวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วงโยธวาทิตจากโรงเรียน เทศบาล 1 เอ็งเสีงสามัคคี ได้รับถ้วยรางวัลและทุนส่งเสริมกิจกรรม 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วงโยธวาทิตจากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ได้รับถ้วยรางวัลและทุนส่งเสริมกิจกรรม 25,000 บาท ประเภทการประชันตีกลอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม เอส วี ดรีมไลน์ จากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา ได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนส่งเสริมกิจกรรม 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ดาร์คไซด์ ดรีมไลน์ จากโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมสมิหลา ดรีมไลน์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม ที เอส 5 ดรีมไลน์ จากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก พร้อมด้วยรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี รับถ้วยรางวัลและทุนส่งเสริมกิจกรรม รางวัลละ 7,500 บาท ในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลประชาชนสงขลาคัพ ครั้งที่ 6 รางวัลดาวซัลโว ได้แก่ นายปรัชญา จันทรัตน์ ยิงได้ 7 ประตู จากมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม จะนะ ซิตี้ รับถ้วย พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม ป๋าป้อมซอยสิบ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หาดใหญ่ ยูไนเต็ด รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท