ปลัด อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

    2019-05-01 14:49:57
    วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางเครือวรรณ์ หนูชูไชย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาข้อสรุป การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161