นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านท่าข่อย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2019-05-01 16:02:42
    28 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่บ้านท่าข่อย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สงขลา เพื่อติดตามกองช่างนำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองบริเวณบ้านท่าข่อย โดยมี ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อทำการขุดลอกคลองซึ่งมีวัชพืชเป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่บ้านท่าข่อย และอำนวยความสะดวก เปิดทางให้เรือเล็กของประมงพื้นบ้าน สามารถออกไปประกอบอาชีพทำประมง ในน่านน้ำทะเลสาบสงขลาได้