นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองสงขลา

    2019-05-01 16:34:17
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัดอบจ.สงขลา ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองสงขลา