นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-05-02 10:48:08
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปลัดอบจ.สงขลา ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเก็บงาน และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เตรียมนำส่งมอบงานเร็วๆนี้