นายก อบจ.สงขลา ติดตามงานเชื่อมโครงสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสําหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    2019-05-02 10:51:09
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัด อบจ.สงขลา ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานเชื่อมโครงสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสําหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สี่แยกพระพุทธ