4 มี.ค. 2561 ผู้บริหารจาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. และภาคประชาชน เข้าพบนายก อบจ.สงขลา ร่วมสนทนาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

    2018-03-15 10:37:09
    4 มีนาคม 2561 ผู้บริหารจาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. และภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสนทนาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมจิบน้ำชายามเช้า ณ บ้านพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา