รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธิเปิดงาน สืบสาน “งานวันพ่อท่าน” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

    2019-05-03 16:03:10
    วัดธรรมโฆษณ์ เชิญร่วมงาน ร่วมพิธิเปิดงาน สืบสาน “งานวันพ่อท่าน” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิต ต่อ พระครูธรรมโฆษิต (พ่อท่านคง โกกนุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาส และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ช่วยกันสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธิเปิดงาน สืบสาน “งานวันพ่อท่าน” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161