รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นถ้ำเขาวังชิง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 62 ณ บริเ

    2019-05-03 16:10:09
    วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นถ้ำเขาวังชิง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 62 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพรุล้อมช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสัก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนหวงแหนรักษาประเพณีอันดีและสืบทอดสู่ลูกหลานรุ่นหลังและสร้างความรักสามัคคี ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161