นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)​โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2019-05-03 16:18:34
    วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)​โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.เป็นประธานในการประชุม * * ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Lzek44FMp1bODpbYmRjcaxIkMGftbmfH?usp=sharing