นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ิองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    2019-05-07 10:40:47
    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ิองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายราชิด สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ พระอารามหลวง วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา