ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

    2019-05-10 11:43:50
    วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับหน่วย กำลังพล และครอบครัว เนื่องในวันกำลังสำรองและวันสาปนาหน่วย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ : กรวิกา สุวรรณอ่อน ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์