นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.สทิงพระ ตรวจดูการซ่อมถนนสายท่าหิน - วัดพะโคะ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในการดูแลของ อบจ.สงขลา

    2019-05-13 21:06:44
    เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ ตรวจดูการซ่อมถนนสายท่าหิน - วัดพะโคะ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา