นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

    2019-05-17 16:09:18
    เช้าวันที่ 17 พ.ค.2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมเสวนายามเช้า ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ดังกล่าว จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน จากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดสงขลา และครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน และหารือในหัวข้อประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งภารกิจ และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในเดือนถัดไป