รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562

    2019-05-19 20:07:10
    วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง เข้า​ร่วมชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการปฏิกูลและมูลฝอย ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการในขั้นตอนต่อไป