2 มี.ค. 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    2018-03-15 10:48:13
    2 มีนาคม 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งนิทรรศการและบริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา