รองนายก อบจ.สงขลา กล่าวแสดงความยินดี แด่มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ ฉลองการก่อตั้งมูลนิธิ ครบรอบ 48 ปี

    2019-05-22 11:21:30
    19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดี แด่มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ ฉลองการก่อตั้งมูลนิธิ ครบรอบ 48 ปี ณ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา