รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานเปลี่ยนผ้าเจดีย์ทอง ณ ควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ต.ลำไพล อ.เทพา สงขลา

    2019-05-22 11:33:33
    19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเปลี่ยนผ้าเจดีย์ทอง ณ ควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ต.ลำไพล อ.เทพา สงขลา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161