5 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

    2018-03-15 10:52:12
    5 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีนายอำเภอเมืองสงขลา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เทศบาลตำบลพะวง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ฝากให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหายาเสพติด ในชุมชน ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้ให้ความสนใจในเรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชน และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับชุมชนในจังหวัดสงขลา