5 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทโกนผมนาค บุตรชายทั้ง 2 ของนายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-03-15 10:54:22
    5 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีอุปสมบทโกนผมนาค บุตรชายทั้ง 2 ของนายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เครือญาติ เพื่อนพ้อง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อ.เมือง จ.สงขลา