5 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

    2018-03-15 10:55:39
    5 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ โดยนายไชยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และมี นายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา