นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมการทำงานของ เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สงขลา

    2019-06-10 08:50:11
    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการทำงานของ เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำการสาธิตการใช้เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ชมวิธีการใช้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในงานด้านการจราจรของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนนได้ในระดับหนึ่ง