6 มี.ค. 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

    2018-03-15 10:57:02
    6 มีนาคม 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (Emergency Medical Responder: EMR) หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา