รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง สนามที่ 2 อำเภอเทพา

    2019-06-11 10:07:05
    วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง สนามที่ 2 อำเภอเทพา ณ สนามนกเทพารักษ์ บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 5