7 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 2

    2018-03-15 10:58:08
    7 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร