รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-06-21 16:27:59
    วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว ณ ศาลาประชาคมหลังใหม่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยลดปัญหาผู้ที่ว่างงาน และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำทักษะที่ได้ ไปประกอบอาชีพเสริม ในการหารายได้ให้ครอบครัว นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งต่อไป