รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และเข้าร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง Fun Run วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณสวนสาธารณะ อบจ.สงขลา

    2019-06-26 13:30:11
    วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และเข้าร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง Fun Run วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณ สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี การปล่อยตัวนักวิ่ง โดยมีนักวิ่งเช้าร่วมการแข่งขันกว่า 3000 คน