8 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือข้อภารกิจ

    2018-03-15 11:07:51
    8 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือข้อภารกิจ และตอบรับคำเชิญดูงานด้านการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและการแก้ปัญหาความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา