8 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

    2018-03-15 11:09:07
    8 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา โดยมีผู้รับเหมาการก่อสร้างได้รายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้