10 มี.ค. 2561 องค์กรต่างๆในจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดงาน 10 มีนา วันสงขลา

    2018-03-15 11:18:16
    10 มีนาคม 2561 องค์กรต่างๆในจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดงาน 10 มีนา วันสงขลา ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนนางงาม พร้อมทั้งทำพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 176 ปี เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลาและประชาชนในจังหวัดสงขลาร่วมในพิธี เพื่อความภาคภูมิใจในบ้านเกิด และเป็นการรำลึกถึงบรรพชนคนสงขลา ผู้ร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมือง เป็นมรดกให้กับลูกหลาน สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้