10 มี.ค. 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายก อบจ.สงขลา และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

    2018-03-15 11:22:02
    10 มีนาคม 2561 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายโจว ไห่เฉิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และนาง พาน เผิง (ภรรยา) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา