ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-08-22 13:06:33
    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา