ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2562

    2019-08-29 16:46:28
    วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา